KVKK

1) Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin bilgiler ve sorumlu kişinin iletişim bilgileri

 1.1 Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için memnuniyetimizi bildirir ve ilginize teşekkür ederiz. Aşağıda, web sitemizi kullanırken kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendireceğiz. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir.

1.2 Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) anlamında bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kişi Abdullah Seyhun, UDA LEGAL Hukuki Danışmanlık Ve Araştırma Şirketi, Auf dem Damm 112, 47137 Duisburg, Almanya, Tel.: 01622713159, E-Mail: info @udalegal.com’dur. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

2) Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veri toplama

 Web sitemizi yalnızca bilgi amaçlı kullanırsanız, yani kaydolmazsanız veya bize başka bir şekilde bilgi sunmazsanız, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği verileri (“sunucu günlük dosyaları” olarak adlandırılır) toplarız. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitesini size gösterebilmemiz için teknik olarak gerekli olan aşağıdaki verileri topluyoruz:

– Ziyaret edilen web sitemiz

– Erişim anındaki tarih ve saat

– Bayt olarak gönderilen veri miktarı

– Sayfaya geldiğiniz kaynak / referans

– Kullanılan tarayıcı

– Kullanılan işletim sistemi

– Kullanılan IP adresi (varsa: anonim biçimde)

İşleme, web sitemizin istikrarını ve işlevselliğini iyileştirme konusundaki meşru çıkarlarımız temel alınarak GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendi uyarınca gerçekleşir. Veriler herhangi bir surette aktarılmayacak veya başka bir şekilde kullanılmayacaktır. Ancak, yasa dışı kullanıma ilişkin somut göstergeler varsa, sunucu günlük dosyalarını geriye dönük olarak kontrol etme hakkımız saklıdır.

3-) İletişim

Bizimle iletişime geçtiğinizde (örneğin, iletişim formunu veya e-postayı kullanarak), kişisel verilerileriniz toplanır. Bir iletişim formu kullanıldığında hangi verilerin toplandığı ilgili iletişim formundan görülebilir. Bu veriler, yalnızca talebinizi yanıtlamak veya iletişim kurmak ve ilgili teknik yönetimi sağlamak amacıyla saklanır ve kullanılır. Bu verileri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendi uyarınca talebinizi yanıtlama konusundaki meşru hakkımızdır. İrtibat kişiniz bir sözleşme akdetmeyi amaçlıyorsa, işleme için ek yasal dayanağı, GDPR’nin Maddesinin 1. Fıkrasının b bendi ‘dir. Verileriniz, talebiniz işlendikten sonra silinecektir. Bu, koşullar bahse konu meseleni  nihai olarak açıklığa kavuşturulduğu ve yasal saklama zorunluluğu bulunmadığını gösteriyorsa geçerlidir.

4) Veri Sahibinin Hakları

 4.1 Geçerli veri koruma kanunu, uygulanan ilgili ön koşullar için belirtilen yasal dayanağa atıfta bulunularak, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak, sorumlu kişiye karşı size veri sahibinin haklarını (bilgi ve müdahale hakları) verir:

– GDPR’nin 15. Maddesi uyarınca bilgi edinme hakkı;

– GDPR’nin 16. Maddesi uyarınca düzeltme hakkı;

– GDPR’nin 17. Maddesi uyarınca silme hakkı;

– GDPR’nin 18. Maddesi uyarınca işlemenin kısıtlanması hakkı;

– GDPR’nin 19. Maddesi uyarınca bilgi edinme hakkı;

– GDPR’nin 20. Maddesi uyarınca veri taşınabilirliği hakkı;

– GDPR’nin 7. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca verilen onayı iptal etme hakkı;

– GDPR’nin 77. Maddesi uyarınca şikayette bulunma hakkı.

4.2 İTİRAZ HAKKI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TEMEL HUKUKİ ÇIKARIMIZA DAYALI OLARAK İŞLİYORSANIK, ÖZEL DURUMUNUZDA VERDİĞİMİZ NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLENMESİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ İTİRAZ HAKKINA SAHİPSİNİZ.

İTİRAZ HAKKINIZI KULLANIRSANIZ, İLGİLİ VERİLERİN İŞLENMESİNİ SONLANDIRACAĞIZ. İŞLEME İÇİN ÇIKARLARINIZ, TEMEL HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZ DIŞINDA OLAN ZORUNLU NEDENLERİ KANITLAYABİLMEMİZ YA DA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİ DESTEKLEMEK UYGULAMAK YA DA SAVUNMAK İÇİN GEREKMESİ HALİNDE, DAHA FAZLA İŞLEME HAKKIMIZ SAKLIDIR.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TARAFIMIZDAN DOĞRUDAN REKLAM İÇİN İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİN BU TÜR REKLAM AMAÇLI OLARAK İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

İTİRAZ HAKKINIZI KULLANIRSANIZ, DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI İLGİLİ VERİLERİN İŞLENMESİNE SON VERİRİZ.

5) Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi, ilgili yasal dayanağa, işleme amacına ve – ilgiliyse – ek olarak ilgili yasal saklama süresine (örn. ticari ve vergi saklama süreleri) bağlıdır.

Kişisel verileri GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasına göre açık rıza temelinde işlerken, bu veriler ilgili kişi rızasını iptal edene kadar saklanır.

GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi temelinde yasal veya benzer yükümlülükler bağlamında işlenen veriler için yasal saklama süreleri varsa, bu veriler saklama süreleri sona erdikten sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için daha uzun süre gerekmemesi ve/veya daha fazla saklama konusunda meşru bir menfaatimiz olmaması halinde rutin olarak silinecektir.

Kişisel verileri GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre işlerken, bu veriler, ilgili kişi GDPR’nin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre itiraz hakkını kullanana kadar, Veri sahibinin çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan işlemeyi kanıtlamak için zorlayıcı meşru nedenlerimiz olmadıkça veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, saklanır.

GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendi uyarınca doğrudan reklam amacıyla kişisel veriler işlenirken, bu veriler, ilgili kişi GDPR’nin 21. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca itiraz hakkını kullanana kadar saklanır.

Belirli işleme durumları hakkında bu beyandaki diğer bilgilerde aksi belirtilmedikçe, saklanan kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli olmadığında silinecektir.

Menü