Araştırma Hizmetlerimiz

Mal Varlığı Araştırması

Alacaklı olduğunuz kişi ya da şirketlerin Türkiye genelindeki mal varlıklarını icra takibi başlatılmadan tespit ederek açılacak icra takibinin daha erken sonuçlanmasını ayrıca borçlunun adına kayıtlı mal varlığı olmaması durumunda icra takibi açmayarak gereksiz yere para ve zaman kaybı yapmanızın önüne geçmiş oluyoruz.

Mal varlığı araştırmasında neler tespit ediliyor?

  • Borçlu adına kayıtlı ülke genelindeki gayrimenkuller
  • Borçlu adına kayıtlı ülke genelindeki araçlar
  • Borçlunun ülke genelinde satmış olduğu gayrimenkuller
  • Borçlunun ülke genelinde satmış olduğu araçlar
  • SGK çalışma kayıtları
  • Üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları
  • Alacaklı olduğu icra dosyaları
  • Güncel adres bilgileri
  • Nüfus kayıt bilgileri
  • Şirket ortaklık bilgileri
Menü